תצוגת קבע, המספרת את סיפור הקמתו והתפתחותו של בית גורדון. התצוגה מוצבת לאורך המרפסת המקורה שבין בית גורדון ההיסטורי ואולם הכנסים.
בחזית אולם הכנסים ניתן לחזות בשני קירות אמנותיים מעשה ידיו של האמן מירון סימה, המתארים הכשרת קרקע וייעור הארץ .