תצוגת חוץ של ממצאים ארכיאולוגיים המעידים על קיומו של מרכז חשוב של חיים יהודיים בימי-קדם בבקעת-כנרות ובאזורים הסמוכים. וכן, תצוגת כלים חקלאיים, מהעת העתיקה ועד ראשית ההתיישבות הציונית.