בחצר בית גורדון - מצבות קבורה ומשקופים מבתי-כנסת עתיקים, המעידים כי בימי-קדם היה בבקעת-כנרות ובאזורים הסמוכים מרכז חשוב של חיים יהודיים. וכן כלים חקלאיים, מהם קדומים – מימי המקרא, המשנה והתלמוד – ששימשו את אבותינו , ומהם מסורתיים או "מודרניים", שנעזרנו בהם עוד תמול שלשום, וכיום נעלמו כליל.

מוצג נדיר הוא קבוצת מצבות פולחן דמויות עוגן  – "שפיפונים" – מהתקופה הכנענית הקדומה (3,000 לפנה"ס). הן עדות אילמת לאמונות תושביה הקדומים של בקעת-כנרות ולזיקתם לספנות ולדייג. בתחומי הארץ התגלו  מצבות מסוג זה רק בבית-ירח וסביבתה. 

עוגן ענק ששימש לעגינת המזח של תחנת הנחיתה בצמח של מטוסי ים אוויר במסלול לונדון-בומביי. הקו היה פעיל בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל.