פינה זו מוקדשת לזיכרו ולפועלו של אהרון דוד גורדון, אשר לאור תפישותיו הוקם הבית, שאף נקרא על שמו. כאן מוצבים שולחן, כיסא ועששית, כמחווה לפינה ששמשה את גורדון לכתיבתו בלילות בעת שהותו בדגניה. על השולחן מוצגים שלושת ספרי הביבליוגרפיה על גורדון, שהוצאו לאור על-ידי עובדי בית גורדון במלאת 50, 60 ו-70 שנה לפטירתו.

לצידם ניצב הארגז של א.ד. גורדון, שבו שמר את כתביו, את הגותו ואת מכתביו וכן, הילקוט שלקח אתו ביציאה לעבודה בשדה (הילקוט נמצא כעת בטיפול K Nמרת, על מנת לאפשר את המשך הצגתו במקום). הילקוט והארגז הרשימו גם את הסופר והצייר נחום גוטמן, שהנציח אותם ברישום, שהעתקו מוצג על השולחן.
בתוך הארגז מונחים צילומים של פנקס החבר של גורדון בהסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, של שני דפים מקוריים מתוך כתביו ושל דברי דפוס ששמר בארגז ביחד עם כתביו ומכתביו.
על הקיר מעל – תמונתו של גורדון ורישום של גורדון עובד בגן הירק, שצויר על ידי הצייר אהרון הלוי.

בפינת החדר ניצבת כוננית הספרים של פינת גורדון, בה מוצגים כתביו בהוצאות שונות ובתרגומים לשפות שונות. מוצגים בה גם ספרים שנכתבו על גורדון ועל הגותו במהלך השנים עד היום. בכוננית אפשר למצוא גם ספרות יפה בנושאי טבע, כפר ועבודת אדמה, מתקופת הפתיחה של בית גורדון.

על הכוננית מוצגים רישומים נוספים משל נחום גוטמן ושל אהרון גלעדי. מוצג עליה גם שירה הראשון של רחל שהתפרסם בעברית והוקדש לגורדון ובצידו, תשובתו של גורדון לרחל (גם היא בשיר). שני השירים מוצגים גם בכתב היד המקורי של הכותב.